Servis

Zajištujeme opravy  a odbornou údržbu všech značek a typů chladících zařízení a klimatizací

Jsme držiteli  povolení k provozování vlastní činnosti v oboru a certifikátem pro nakládání s F-plyny a regulovanými látkami .

Pravidelným servisním dohledem a kontrolou provozních parametrů lze předejít nežádoucím provozním stavům s následným poškozením zařízení.

Dále nabízíme repase chladicích a mrazicích zařízení .

Především se jedná o tyto úkony :

výměna ventilátorů – většinou se jedná o samomazné ventilátory, které po několika letech provozu  vysychají, a tím se přidírají a nadměrně hřejí. Tím se zvyšuje spotřeba el.energie a snižuje účinnost ventilátorů. To má za následek špatný chod celého zařízení.

vyčištění kondenzátorů

vyčištění vnitřku zařízení včetně provedení desinfekce

opravy způsobené  mechanickým  poškozením  nebo  nátěr poškozeného laku, (například od nákupních vozíků )

kontrola celkového technického stavu – funkčnost noční rolety, těsnost odpadu kondenzované vody, funkčnost osvětlení apod.

foto1
odborná údržba všech značek a typů klimatizací a chladících zařízení:
– pravidelná údržba – desinfekce výparníků a filtrů, tlakové čištění venkovních jednotek/výměníků

– revize těsnosti, detekce a odstranění úniků chladiva

– havarijní opravy

foto2