Montáž zařízení

Montáž a instalace chladicích a mrazicích zařízení, především chladicí a mrazicí nábytek, který si můžete prohlédnout v rubrice KATALOG ZBOŽÍ

montaz-1

Pomůžeme vám s výběrem, nabízíme konzultace a na místě vše zaměříme a doporučíme nejlepší řešení.

Montáže zajišťujeme v dohodnutém termínu.

Doprava zařízení vybraného v rubrice KATALOG ZBOŽÍ je na území ČR zdarma.

montaz-2

Výkup  stávajícího zařízení od Vás vykoupíme za dohodnutou cenu. Tuto cenu odečteme při inovaci inventáře z ceny nového zařízení, které si vyberete v KATALOGU ZBOŽÍ

Zajistíme likvidaci a po dohodě od  vás odvezeme vysloužilé, vyřazené a nepotřebné zařízení a zajistíme ekologickou likvidaci.

motory-dorin-008

K řádnému  vypracování cenové nabídky je důležitá vždy osobní návštěva u zákazníka. – návštěva, je ZDARMA a v termínu, který vyhovuje Vám. Při této návštěvě jsou vyslechnuty vaše požadavky, je provedena tzv. před-instalační prohlídka podle možností umístění vnitřního zařízení i z hlediska bezpečnosti a budoucího komfortu v interiéru.  Kde bude umístěna venkovní jednotka (fasáda, balkón, střecha a atd.), kudy budou vedeny instalační rozvody, jejich celková délka, kam se vyvede odpad kondenzátu. Všechny tyto návrhy jsou s vámi na místě konzultovány. Je vždy nalezeno vhodné řešení. Chladicí nábytek si můžete vybrat v sekci KATALOG ZBOŽÍ.

montaz-5

Můžeme samozřejmě zapojit i chladicí zařízení, které nebylo předmětem naší dodávky. Domluvím se  jak bude probíhat samotná  montáž, jaké budou použité materiály, termíny průběhu prací. Jak bude zabezpečena čistota a ochrana vašeho majetku při vrtacích a stavebních pracích, kde mohou parkovat naše auta. Na základě této návštěvy dostanete  konečnou cenovou nabídku.

montaz-4

Připomínáme, že povinností provozovatele chladicího zařízení je:

od 1.1.2015 vyšlo v platnost EN 517/2014, které uplatňuje nové postupy zejména pro revize úniků chladiva. Ve zkratce vám tedy představujeme náležitosti, které provozovatel musí splňovat. Na všechna zařízení s obsahem více než 3 kg F Plynů musí být vedena evidenční kniha chladícího zařízení (F Plynem se rozumí chladivo R404A, R422D, R417A, R410, R407C atd.) a dále musí být prováděny kontroly těsnosti a to:

Pokud se na zařízení vyskytne únik chladiva je provozovatel bez zbytečného odkladu povinen zajistit opravu. Taktéž do měsíce je nutná kontrola tohoto zařízení certifikovanou osobou.

Provádíme revize úniku chladiv.  Více v rubrice REVIZE.